Regulamin sklepu internetowego

KORZYSTANIE Z SERWISU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe-Usługowe
JASTAL Jarosław Szymanek
ul. Pomorska 25a
63-300 Pleszew

NIP: 617-148-06-42
Regon: 251478595


Dane kontaktowe:

Tel. 608 435 579 – Biuro


email: kontakt@mattsportclub.pl

Numer konta: 51 1090 1157 0000 0000 1520 1495

INFORMACJE WSTĘPNE

Zamówień mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
Każde zamówienie musi być potwierdzone przez osobę obsługującą sklep internetowy.

FORMY TRANSPORTU

– Plany treningowe udostępniane są jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem wygenerowanego linku i przekazanego Klientowi
– Koszty transportu pokrywa zamawiający
– Paczki powyżej 1 kg są realizowane tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
– Paczki o wadze mniejszej niż 1 kg mogą mogą być wysyłane zarówno firmą kurierską DHL, jak i Pocztą Polską.
– Paczki nadane Pocztą Polską są wysyłane tylko piorytetem.
– Usługa transportowa jest realizowana firmą spedycyjną DHL lub Pocztą Polską. W sytuacji, gdy koszty transportu pokrywa firma JASTAL ma ona prawo do wyboru dowolnego przewoźnika działającego na rynku polskim.
– W przypadku nieobecności odbiorcy kurier lub listonosz pozostawia awizo z informacją o ponownym doręczeniu lub osobistym odbiorze przesyłki. Okres bezpłatnego przechowywania przesyłki awizowanej DHL to 7 dni roboczych, a przesyłki Poczty Polskiej to 14 dni.
– Firma JASTAL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i trudności wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania firmy DHL, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika.

WARUNKI DOSTAWY

– Zamówione produkty elektroniczne przekazujemy Klientowi maksymalnie do 14 dni roboczych. Okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od złożoności zamówionej usługi
– Zamówione produkty fizyczne dostępne w sklepie internetowym zostają wysyłane zgodnie z naszymi stanami magazynowymi.
– Czas dostawy produktów fizycznych dostępnych na zamówienie jest zależny od czasu uzupełniania stanów magazynowych. Zamawiający jest informowany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o czasie dostawy towaru. 
– Zamówienia fizyczne i elektroniczne są wysyłane i dostarczane tylko
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firmy JASTAL
i firm transportowych.
– W celu realizacji transportu konieczne jest podanie numeru telefonu odbiorcy.
– Firma JASTAL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczony produkt w przypadku, gdy klient poda nieprawidłowy adres dostawy lub adres e-mail.
– Jeśli towar w momencie jego odebrania był uszkodzony należy w obecności kuriera lub listonosza spisać protokół oraz uszkodzony towar niezwłocznie wysłać za pośrednictwem DHL lub Poczty Polskiej na adres firmy JASTAL. W przesyłce winno znajdować się oświadczenie klienta.
– Jeżeli plik elektroniczny jest nieczytelny lub niemożliwy do otwarcia należy skontaktować się ze sprzedawcą celem wyjaśnienia problemu.
– Zamówienia elektroniczne dostarczane są w postaci plików: PDF/WORD/EXCEL oraz w postaci filmów
– Sprzedawca nie odpowiada za brak odpowiedniego programu Klienta do odczytywania plików elektronicznych

FORMY PŁATNOŚCI

– Przelew (przedpłata) – dotyczy planów treningowych – zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy JASTAL i zostaną zaksięgowane.
– Przelew internetowy za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub innego dostępnego po złożeniu zamówienia
– Za pobraniem – Całość kwoty należy zapłacić w momencie odbioru przesyłki.
– Gotówka – przy odbiorze własnym w siedzibie firmy JASTAL

PROCEDURA REKLAMACJI

– Niezgodności należy reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.
– Należy skontaktować się z firmą JASTAL telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail i zgłosić reklamację.
– Produkt fizyczny należy odpowiednio zapakować i odesłać do naszej firmy. Opakowanie, musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
– Do produktu należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem uszkodzeń i sytuacji, w których dana usterka występuje.
– Reklamacja jest bezzasadna, jeżeli: sprzęt jest sprawny i firma nie wykryła żadnej usterki. Klient pokrywa wtedy opłaty za diagnostykę i koszty przesyłki.
– Naprawy gwarancyjne wykonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu lub od daty uzgodnionej przez Strony.
– Firma JASTAL nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
– Warunki gwarancji określa producent. W celu informacji prosimy o kontakt z firmą JASTAL.
– Dostarczony przedmiot musi być czysty, odpowiednio użytkowany i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych, aby reklamacja została rozpatrzona.
– W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy JASTAL właściciel towaru oświadcza, iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nieodebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy JASTAL.
– produkty elektroniczne w związki z ich specyfiką nie podlegają zwrotowi
i gwarancji

PROCEDURA ZWROTU

– Zwrotowi podlegają jedynie produkty fizyczne
– W przypadku, gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy lub reklamację za produkty fizyczne, może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
    – przesłać zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@mattsportclub.pl;
    – przesłać zgłoszenie na adres JASTAL
– W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie poniższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.
– W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, umożliwiającym jego dalszą sprzedaż jako “nowy”.
– Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
– Do przesyłki muszą być dołączone wszystkie dokumenty, z którymi towar został doręczony (np. paragon, gwarancja itp.).
– Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Kupującego.
– Zwrot gotówki (na konto lub przekazem pocztowym) następuje dopiero po odesłaniu przez Klienta podpisanego dokumentu korekty sprzedaży oraz po otrzymaniu przez naszą firmę produktu. Zwrócona kwota będzie pomniejszona o koszty dostawy.
– Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
– Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać jej usunięcia lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
– Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
– Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera), jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dostępna pod adresem: https://mattsportclub.pl/polityka-prywatnosci/