Cennik

Załącznik numer 1 do regulaminu

CENNIK

1. Jednorazowe wejście:


Normalny-20zł


Ulgowy-15zł


2. Karnet siłownia (31 dni):


Normalny -100zł,


Ulgowy-80zł


3. Karnet zajęcia (2x w tygodniu, 8 treningów):


Normalny-90zł,


Ulgowy-80zł


4.Karnet 4 wejścia (31 dni):


Normalny-60zł,


Ulgowy-50zł


5. Karnet 8 wejść (60 dni):


Normalny-80zł


Ulgowy-70zł


6. Karnet „50+” siłownia:


60zł


7. Karnet „50+” zajęcia (2x w tygodniu, 8treningów):


70zł


8. Karnet „50+” siłownia + zajęcia grupowe

(2x w tygodniu, 8 treningów):


100zł

 


9. Karnet zajęcia + siłownia:


Normalny-130zł


Ulgowy-120zł


10. Karnet dzieci zajęcia(2x w tygodniu):


70 zł


11. Karnet Open:


Normalny-140zł,


Ulgowy:130zł


12. Plan treningowy + konsultacja trenera:


130zł


13. Treningi personalne:
1 osoba:


2 osoby:


1 trening:


70 zł


120 zł


5 treningów:


300 zł


500 zł


10 treningów:


500 zł


800 zł


14. Plan żywieniowy + konsultacja dietetyka – Informacja w recepcji klubu


15. Analiza składu masy ciała – Informacja w recepcji klubu